Ambon - Senin, 06 November 2017 dengan mendasari Surat Maklumat Ketua Mahkamah Agung R.I. No : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka pada hari Senin tanggal 06 November 2017 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung R.I. tersebut di ruang sidang Pengadilan Militer III-18 Ambon yang dihadiri oleh para Hakim Militer, Panitera dan seluruh personel Pangadilan Militer III-18 Ambon.

            Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Letnan Kolonel Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. yang menyampaikan Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung tersebut memberikan penekanan kepada seluruh Personel Pengadilan Militer III-18 Ambon, khususnya para Hakim Militer dan Panitera jangan pernah sekali-kali bermain perkara terhadap siapapun serta dalam bentuk apapun dan pelaksanaan Sosialisasi tersebut berjalan dengan tertib dan lancar.