Staf Pelaksana - Website Pengadilan Militer III-18 Ambon

  Nama : Nova Kartika Sari,S.Pd.,S.H.
NIP : 198111012005022002
Jabatan : Staf
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I /  III/b
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ..
     
 Rina Wattimury Nama : Rina D.J. Wattimury, S.H.
NIP : 197304012006042001
Jabatan : Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I III/b
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     
 musa m Nama : Musa Jhon Maaturwey, S.H.
NIP : 196706061998031002
Jabatan : Staf Perkara
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Muda III/a
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     
 ricardo Nama : Ricardo Thenu
NIP : 197707241998031002
Jabatan : Bendahara
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda III/a
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ..
     
 Stany Nama : Stany Raprap, S.H.
NIP : 198712022006042001
Jabatan : Staf Umum
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Muda III/a
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     

 rio m Nama : Rio Matauseja, S.H.
NIP : 199005185182009041001
Jabatan : Penata Muda III/a
Pangkat / Gol.Ruang : Staf Tera
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ..
     
  Nama : Nova Prihastuti, S.H.
NIP : 198411272011012015
Jabatan : Staf Taud
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Muda III/a
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     
  Nama : Arfyan Wingga Juladha,S.H.
NIP : 19
Jabatan : Staf Kepegawaian dan Ortala
Pangkat / Gol.Ruang : Pengatur II/c
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     
 fiere h1 Nama : Fiere G. Harindah
NIP : 197804042006042001
Jabatan : Staf Taud
Pangkat / Gol.Ruang :  Pengatur II/c
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ..
     
 male Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat / Gol.Ruang :  
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     
 male Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat / Gol.Ruang :  
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     
 fiere h1 Nama :  Fiere G. Harindah
NIP :  197804042006042001
Jabatan :  Staf Kepegawaian dan Ortala
Pangkat / Gol.Ruang :  Pengatur II/c
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     

Pengumuman MA-RI

Feed not found.