Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Jurusita
Pangkat / Gol.Ruang : ...
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ..
     
  Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Jurusita
Pangkat / Gol.Ruang : ...
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     
  Nama : ..
NIP : ...
Jabatan : Jurusita
Pangkat / Gol.Ruang : ...
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...
     
  Nama : ...
NIP : ..
Jabatan : Jurusita Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang : ...
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ..
     
  Nama : ..
NIP : ...
Jabatan : Jurusita Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang : ...
Riwayat Penempatan : 1. ...
  2. ...
  3. ...